Par dialog

LARS NØRREMARK —

Dialog i et forhold


Par som ønsker at bevare parforholdet, men som er havnet i en situation hvor dialogen ikke længere er optimal, har muligheden for at komme til Par-dialog.

Dialogen er et af de vigtigste redskaber, i bevarelsen af et godt og sundt parforhold. Når dialogen bliver mangelfuld, fjendtlig eller helt forsvinder, bliver det svært at bevare et godt og sundt parforhold. Velvidende at der også er mange andre aspekter i et parforhold, der kan få parforholdet til at lide last, såsom børn, sex, økonomi, huslige pligter oma., så er det dialogen imellem parret, der skaber fundamentet for det sunde og ligeværdige parforhold. Det er derfor dialogen der er det centrale fundament i Par-dialog, selvom vi også kan komme ind på alle de andre aspekter der har sat en "knude" i Jeres parforhold.

Formålet med Par-dialog er at oprette eller genoprette, en ligeværdig dialog for begge parter.

Mennesker er ikke ens og der er derfor også forskel på, hvordan hvert enkelt menneske kommunikerer sine budskaber ud. Der skal være plads til begge parter kan blive hørt og føle sig forstået, i et ligeværdigt forhold

Sammen vil vi via dialog, finde frem til en dialogform for Jer, der er passende for begge parter. Dette kan bl.a. ske ved brug af bl.a. 5D-modellen.

Pris: 750 kr. pr. time

uanset om det er individuelt eller par


5D-modellen


  • Define: Identificering af udfordringer
  • Discover: Hvad er det bedste der har været? Hvad virkede?
  • Dream: Visioner - hvad er drømmene?
  • Design: Konstruer visionerne - hvad er idealet?
  • Destiny: Handleplan - delmål og succeskriterier

30 26 08 49