Seksualvejledning

LARS NØRREMARK —

Samtale om intimitet


Seksualvejledning tilbydes alle med og uden handicap, som på en eller anden måde har udfordringer i seksualiteten. Det kan både dreje sig om den individuelle seksualitet, hvor følgevirkningerne kan virke uoverskuelige, men også med mindre udfordringer som man ikke lige umiddelbart tænker, man behøver hjælp til. Det være sig altså alt fra en mistet eller aldrig opnået seksualitet, hvor følgerne kan vise sig som fra aggressiv adfærd til depression eller anden psykisk sårbarhed, til der hvor lysten er der og seksualiteten som sådan fungere, men alligevel opleves som utilfredsstillende, hos den enkelte eller i parforholdet.

Som uddannet seksualvejleder er jeg derfor både uddannet i at vejlede og rådgive mennesker med udviklingshæmning, mennesker i det autistiske spektrum, mennesker med psykisk sårbarhed, mennesker med fysiske udfordringer og mennesker der ikke har en diagnose. Så ALLE er velkomne.

Seksualvejledning gives også hvor der har været eller skal forebygges imod seksuelle krænkelser og-/ eller overgreb. Der gøres opmærksom på, at der er tale om vejledning og rådgivning om, hvordan man som person (krænket/krænker) eller arbejdsplads kan komme videre og at der IKKE er tale om behandling. Her henvises til læge, psykiater, psykolog eller psykoterapeut.

Hvem kan få støtte, vejledning og undervisning?

Alle, såvel individuelle som par og grupper, samt arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner.

Arbejdsmetoder

Som i Par-dialog, arbejder jeg altid ud fra 5D-modellen. Det er min opfattelse og erfaring, at når fokus ligger på det der har lykkedes tidligere, er der større sandsynlighed for opnåelse af mål. Vejen til opnåelse af målet- /målene, går gennem en udforskende og anerkendende spørgeteknik. Nogle gange kommer vi sammen helt i mål, andre gange vil delmål give nye målsætninger, som så kan forfølges.

Jeg benytter rollespil som er en glimrende metode at benytte, specielt til mennesker hvor det verbale og nonverbale sprog er udfordret. Rollespil giver muligheden for, at ”kroppen kan lære”, og derfor bliver det mere virkningsfuldt for den enkelte og for grupper, når de ved selvsyn kan opleve situationer der er svære, ændret til en positiv og anerkendende tilgang.

Pris: 750 kr. pr. time

uanset om det er individuelt eller par


Seksualvejlederens arbejdsområder


  • Seksualvejledning individuelt såvel som for par
  • Seksualfaglige kurser for hjælpepersoner/institutioner
  • Konkrete forløb til støtte for hjælpepersoner i forhold til bestemte brugere
  • Supervision for hjælpepersoner i arbejdet omkring seksualitet
  • Foredrag og temadage for forskellige målgrupper om seksualitet

Hvad er seksualitet?


WHO har i 1986 udfærdiget en definition af hvad seksualitet er, hvilken jeg føler er den mest rammende definition på seksualitet. Seksualiteten er med WHO´s definition, ikke blot en mekanisk funktion mellem 2 mennesker, men bliver defineret bredt indenfor både de følelsesmæssige, fysiske og sociale aspekter.

Imidlertid tager WHO´s definition ikke højde for flere andre aspekter, som også er afgørende for seksuel sundhed. Hér tænker jeg på aspekter som rettigheder, religion, lovgivning og ikke mindst psykisk- og fysisk formåen. Disse aspekter i et menneskes liv, er også nødvendige at inddrage, for at kunne yde den bedst mulige støtte og vejledning.30 26 08 49